Studiegroepen

We organiseren vijf à zes keer per jaar een bijeenkomst waarbij een bepaald thema wordt belicht. Hiervoor nodigen we sprekers (leden en niet leden) uit om een presentatie/lezing te geven. Op deze manier wordt de kennis aan de aanwezigen
overgedragen en ontstaat er ook tijdens de presentaties/lezingen interactie tussen de aanwezigen. Door deze opzet worden leden in de gelegenheid gesteld hun vakkennis/ specialisme en de organisatie waarvoor ze werken te profileren.

Tweemaal per jaar wordt er een Algemene Leden Vergadering gehouden en deze wordt gecombineerd met een themabijeenkomst(vaak op locatie van onze leden).

  • Interessante bedrijfsbezoeken
  • Uitstekende sprekers
  • Inspraak middels ALV
  • Interactieve lezingen

Een ‘Studiegroep’ bestaat uit acht à tien personen en is samengesteld uit GvRM-leden, vakexperts uit de praktijk die geen lid zijn en studenten die afstuderen op een universiteit of hogeschool en bij hun onderzoek de link willen leggen tussen wetenschappelijke vakmaterie en risicomanagement in praktijk situaties. Hierdoor versterken deelnemers elkaar. De vier studiegroepen hebben de volgende thema's.

  • Enterprise Risk Management (ERM)
  • Riskmanagement binnen de financiële dienstverlening
  • Integriteit
  • Business Continuity Management (BCM)

Per actueel thema is ongeveer vijf à zes maanden gemoeid. Nadat de eerste vier studiegroepen hun ‘white paper’ (aan de leden en hierna via het publieke deel van onze website) hebben gepresenteerd, wordt er nagedacht over nieuwe initiatieven. Naast nieuwe actuele onderzoeksvragen op de bovengenoemde gebieden, zal er in mei 2016 ook worden nagedacht over uitbreiding van studiegroepen met nieuwe aandachtsgebieden. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan ‘Cyber Crime’, ‘Crisismanagement’, risico’s van ‘uitbesteding’/’inbesteding’ en risico’s die zich bij ‘contractmanagement’ kunnen voordoen’. Bovengenoemde activiteiten maken duidelijk dat we een interessant platform bieden om te netwerken. Ben je geinteresseerd? Meld je aan via penningmeester@gvrm.nl of community@gvrm.nl.