Studiegroepen

Wij organiseren vijf à zes keer per jaar een bijeenkomst waarbij een bepaald thema wordt belicht. Hiervoor nodigen we sprekers (leden en niet leden) uit om een presentatie/lezing te geven. Op deze manier wordt de kennis aan de aanwezigen overgedragen en ontstaat er ook tijdens de presentaties/lezingen interactie tussen de aanwezigen. Door deze opzet worden leden in de gelegenheid gesteld hun vakkennis/ specialisme en de organisatie waarvoor ze werken te profileren.

Eénmaal per jaar wordt er een Algemene Leden Vergadering gehouden en deze wordt gecombineerd met een themabijeenkomst, zoals:

  • Interessante bedrijfsbezoeken
  • Uitstekende sprekers
  • Inspraak middels ALV
  • Interactieve lezingen

Een ‘Studiegroep’ is samengesteld uit GvRM-leden, vakexperts uit de praktijk die geen lid zijn en studenten die afstuderen op een universiteit of hogeschool en bij hun onderzoek de link willen leggen tussen wetenschappelijke vakmaterie en risicomanagement in praktijk situaties. Hierdoor versterken deelnemers elkaar.

De vier studiegroepen hebben de volgende thema's:

Per actueel thema is ongeveer vijf à zes maanden gemoeid.

Iedere groep produceert een white paper of verzorgt een presentatie op een van onze bijeenkomsten. Bovengenoemde activiteiten maken duidelijk dat wij een interessant platform bieden om te netwerken. Ben je geïnteresseerd? Meld je aan via penningmeester@gvrm.nl of community@gvrm.nl.