Over Genootschap voor Risicomanagement

Het Genootschap voor Risicomanagement

Het gaat om kennis delen!

Het Genootschap voor Risicomanagement is de vereniging van en voor mensen die zich bezighouden met risicomanagement in de breedste zin van het woord. Het genootschap biedt een platform voor kennisuitwisseling, is een netwerk voor geรฏnteresseerden en professionals en stelt zich ten doel het vakgebied verder te ontwikkelen.

Sinds 1985 organiseert het genootschap themabijeenkomsten en congressen, neemt met haar leden actief deel aan discussies rond risicomanagement, organiseert lezingen, ronde tafel bijeenkomsten en neemt deel aan nationale en internationale fora met betrekking tot risicomanagement.

Al meer dan 10 jaar reikt het Genootschap elk jaar een Risicomanagement Award uit aan professionals, studenten en projecten. Het genootschap ondersteunt diverse opleidingen en organiseert elk jaar een congres waar opleidingsinstituten worden uitgenodigd om de laatste ontwikkelingen rond risicomanagement met elkaar te delen.

De GvRM Study Award!

Heb je recent een werkstuk gemaakt op het gebied van risicomanagement, ben je daarmee bezig of heb je daar plannen voor?
Denk jij dat jouw werk bijdraagt aan de ontwikkeling van risicomanagement? Zie voor meer informatie: https://gvrm.info/Study-award