GvRM

Het Genootschap bevordert de contacten tussen risico managers om kennis te delen, inzichten te vergroten,  het vak risicomanagement te ontwikkelen en het beroep risico manager te promoten.