Nieuws

Verslag van het mede door GvRM georganiseerde Risk & Resilience Festival op 9 november

Op de website van de Universiteit Twente is het verslag en de fotoreportage van het op 9 november gehouden Risk & Resilience Festival geplaatst. Samen met de mede organisatoren Universiteit Twente en Primo, heeft het GvRM een inspirerend en uitdagend programma aangeboden, waaraan de bezoekers een actieve bijdrage hebben geleverd. De interactieve setting, met 3 themasessies (Watermanagement, Energiegemeenschappen en Snelle Digitale Wereld), werd door de enthousiaste deelnemers als zeer positief ervaren en leverde veel mooie reacties en steunbetuigingen op.

(bestuurs)leden van het GvRM waren actief betrokken bij de voorbereiding van het festival, maar ook tijdens de uitvoering, als facilitators bij meerdere van de thema sessies. Het was mooi om te zien hoe bij de verschillende thema’s, meerdere teams aan de gang gingen met scenario’s voor de toekomst en het benoemen van kansen en bedreigingen die daarbij op ons pad komen. Ieder team werd geacht om uit de diversiteit van mogelijkheden, één oplossing voor te dragen die volgens hen het meeste perspectief biedt. Een deskundige jury heeft zich over de voorgestelde oplossingen gebogen en uiteindelijk voor ieder thema het meest realistische scenario beloond.

Kijk voor de complete terugkoppeling en alle foto’s van deze dag op:  https://www.utwente.nl/onderwijs/professional-learning-and-development/executive_opleidingen/master-risicomanagement/risk-and-resilience-festival/vorige-edities/impressie-2023/  

Bent u zelf aanwezig geweest? Laat dan een reactie achter bij dit nieuwsbericht, wij zijn benieuwd naar uw ervaringen en uw tips voor de volgende editie van het festival!

Voor uw agenda: de volgende editie van het Risk & Resilience Festival staat gepland op:  7 november 2024

 

Reacties

Log in om de reacties te lezen en te plaatsen