Nieuws

Jaarrapport AIVD vandaag gepubliceerd

Vandaag heeft de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD) de jaarrapportage over 2022 openbaar gemaakt. Uit deze rapportage blijkt dat een aantal dreigingen significant zijn toegenomen en anderen, zoals digitale dreigingen, onverkort hoog blijven. Alle reden om vanuit het vakgebied van risicomanagement, alert te blijven op diverse soorten risico's die impact kunnen hebben op onze organisaties. Het Genootschap voor Risicomanagement volgt deze ontwikkelingen op de voet en houdt u onder andere via dit kanaal op de hoogte. Daarnaast vormen de in het rapport genoemde thema's, mogelijk input voor een onderwerp wat wij tijdens een webinar of live event op de agenda zetten. Het is goed om als vakdeskundigen onderling, hierover in gesprek te blijven en waar nodig, adequaat te reageren binnen de eigen werkomgeving. De belangrijkste thema's die door de AIVD in het rapport worden genoemd:

 • Dreigingen tegen democratische rechtsorde tellen op (nationale dreigingen):

  • Links- en rechts-extremisme

  • Rechts terrorisme

  • Anti-institutioneel extremisme ernstige dreiging op lange termijn

  • Dreiging jihadistisch terrorisme neemt toe

 • Geopolitieke bronnen van dreigingen (Internationale dreigingen):

  • Spionage en inmenging in Nederland omvangrijk probleem

  • Econoische veiligheid

  • Dreiging cyberaanvallen onverkort hoog

 • Weerbaarheid vraagt een integrale aanpak

Wilt u meer lezen? Download dan hier het complete rapport:  https://www.aivd.nl/onderwerpen/jaarverslagen/documenten/jaarverslagen/2023/04/17/aivd-jaarverslag-2022

 

Reacties

Log in om de reacties te lezen en te plaatsen