Welkom op de website van het GVRM

Kennisbank

Literatuur
Alle Artikelen en publicaties (voor leden)

Recente werkgroep ERM publicaties:


Amsterdam, 9 februari 2017

‘Enterprise Riskmanagement binnen verzekeraars’

Download het document


Rotterdam, januari 2017:

“De sleutel voor succesvol ERM hangt af
van de gedragskenmerken van de organisatie
op alle niveaus’’

Download het document


Apeldoorn, 6 november 2016:

‘Waardecreatie Enterprise Risk Management
door een goed inzicht in Risicoperceptie’

Download het document


Huizen, 2 november 2016

‘Hoe ervaart een individu of organisatie risico’s en daaruit voortvloeiend de voordelen van Enterprise
Risk Management?’

Rapportage 2 ‘GvRM studiegroep ERM’
Resultaat praktijkonderzoek
2 november 2016

Download het document