Welkom op de website van het GVRM

Studiegroepen

GvRM-studiegroepen ‘Enterprise Risk Management’ en ‘Risk Management Financiële Dienstverlening’ op 8 september van start

Opzet
In de zomer van 2015 heeft het GvRM de basis gelegd van twee studiegroepen, Enterprise Risk Management (ERM) en Risk Management Financiële Dienstverlening (RM FD). Deelnemers aan deze studiegroepen zijn vanuit hun professie gefocust op ERM en RM FD en gaan in groepsverband op zoek naar diepgang op de genoemde terreinen. Om dit te bereiken faciliteert het GvRM een platform om kennis en praktijkervaringen uit te wisselen. In de studiegroepen worden actuele vraagstukken die betrekking hebben op ERM en RM FD onderzocht. De bevindingen van de studiegroepen worden na accordering door het GvRM-bestuur op de website geplaatst, zodat zowel leden als andere geïnteresseerden kennis kunnen nemen van de onderzoeksresultaten. Door deze opzet onderstreept het GvRM zijn rol als Risicomanagement Platform waar kennisuitwisseling van risicomanagement plaats vindt.

Aansturing studiegroepen
De studiegroepen worden aangevuld met twee GvRM-bestuursleden.
Lourens van der Linden en Chris Ravensbergen gaan de studiegroepen als voorzitter en vicevoorzitter begeleiden.

Samenstelling studiegroepen
Elke studiegroep bestaat uit acht deelnemers. Vier deelnemers zijn GvRM-lid. Drie deel-nemers zijn (nog) geen lid maar wel werkzaam in een risicomanagementfunctie en hebben ervaring met ERM of RM FD. Daarnaast is in elke studiegroep, één lid student aan een universiteit of hogeschool. Doel hiervan is om een brug te slaan tussen theorie/wetenschap en de praktijk, zodat beiden werelden hier hun voordeel mee kunnen doen.

Activiteiten leden studiegroepen
Binnen de studiegroepen vindt er een taakverdeling plaats. Het betreft hier o.a. het lezen van zowel wetenschappelijke als praktijkgerichte literatuur, het afnemen van interviews, een te houden enquête en het uitwerken van de onderzoeksresultaten in een ‘white paper’.

Planning
De studiegroepen bepreken tijdens de kick-off op 8 september 2015 concrete doelstelling(en) en de centrale vraag en de deelvragen die de centrale onderzoeksvraag moeten beantwoorden. In het eerste kwartaal van 2016 bieden beide studiegroepen een ‘white paper’ van de onderzoeksresultaten aan het GvRM-bestuur aan. Na goedkeuring door het bestuur worden beide ‘white papers’ op de website van het GvRM geplaatst en zijn ze vanaf het tweede kwartaal 2016 beschikbaar voor zowel leden als andere geïnteresseerden.