Welkom op de website van het GVRM

Toegang voor Leden

Dit menu is voor het ledendeel van de site van het Genootschap voor risicomanangement. De inhoud kunt u alleen lezen door lid te worden. Bent u al lid dan kunt u via onderstaand menu alle inhoud voor leden lezen.

Lezing bij de Vereniging voor Financiële Dienstverleners Brabant

Genootschap voor Risicomanagement gaf lezing bij de Vereniging voor
Financiële Dienstverleners Brabant

Op dinsdag 26 september 2017 hebben Lourens van der Linden en Walter
Willemse een lezing verzorgt onder de titel ‘Risicomanagement 2.0’ voor de
Vereniging voor Financiële Dienstverleners Brabant (FiDiB). De lezing vond
plaats in het nostalgische ‘Kasteel Maurick’ in Vught. In zijn presentatie
stond Lourens van der Linden stil bij de evolutie van risicomanagement
binnen de verzekeringsector. Zo werd er teruggekeken naar de ontwikkelingen
van risicomanagement in de genoemde sector in de afgelopen vijf jaar, werd
stil gestaan bij de huidige status en vooruitgekeken naar de toekomst.
Tijdens de presentatie vond er een boeiende interactie tussen de aanwezigen
plaats. In het tweede deel presenteerde Walter Willemse het onderwerp ‘de
transformatie van financiële dienstverlener tot een full time onafhankelijke
risicomanagement specialist’. Dit onderwerp had betrekking op zijn
ervaringen in de afgelopen drie jaar. Als leereffect kwam in deze
presentatie duidelijk naar voren dat bij een geslaagde risicomanagement
aanpak, de klant altijd centraal staat en dat ‘er meer wegen naar Rome zijn’
om dit doel te bereiken.

Het was een geslaagde avond waarbij het GvRM een duidelijke bijdrage heeft
geleverd om kennis en ervaringen over risicomanagement uit te wisselen.
In de bijgaande link treft u de presentatie aan:

Fidibpresentatie 26-09-2017

Risk Management Studie Award 2017

Beste Leden,

9 november bezoekt onze vereniging het RISK & RESILIENCE FESTIVAL

Programma https://www.utwente.nl/onderwijs/professional-learning-and-development/executive_opleidingen/master-risicomanagement/Evenementen/risk-and-resilience-festival/festival-lineup/

Het bestuur nodigt u persoonlijk uit deze unieke dag met elkaar te beleven.

Risk Management Studie Award 2017

Deze prijs is in 1994 door het GvRM in het leven geroepen. Dit jaar wordt deze prijs door ons uitgereikt op het RISK & RESILIENCE FESTIVAL.

Het bestuur stelt het op prijs als u hierbij aanwezig bent.

In de maand september € 195,- voordeel

Toegangsbewijs met buskaart bieden wij u tijdelijk aan voor slechts € 75,- (introducé mogelijk)

Het bestuur is voornemens speciaal voor de leden vervoer te organiseren. De gezamenlijke reis geeft u de mogelijkheid elkaar beter te leren kennen.

Reist u met ons mee in de bus? Opstapplaatsen vermoedelijk Den Haag, Rotterdam en Utrecht (afhankelijk van aanmeldingen).

De busreis is voor u gratis maar niet vrijblijvend.

Reserveer snel!

Reply deze mail en meld u aan via info@gvrm.nl

Na aanmelding informeren wij u over het verdere traject.

Wij kijken er naar uit u te ontmoeten.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur Genootschap voor Risicomanagement | www.gvrm.nl | LinkedIn

CISO-18: Hacking, cracking en cyberlekken

Het GvRM en de CISO bijeenkomst van het PvIB in september
Op woensdag 6 september 2017 organiseren het GvRM en het PvIB
(Platform voor InformatieBeveiliging) gezamenlijk CISO-18: Hacking,
cracking en cyber “lekken”….wie wil er tegenwoordig (g)een CISO
zijn?

In de sessie wordt ingegaan op waar een CISO op het gebied van
cybersecurity mee wordt geconfronteerd, huidige control frameworks en
compliancy vereisten en of we als CISO iets missen. De sessie is
interactief en heeft als doel om onze “lessons learned” te delen met
elkaar.

SprekerVincent Toms werkt als cyber security specialist en houdt zich al meer dan
20 jaar bezig met informatiebeveiliging, IT Governance, Risk en Controls.
In 2016 heeft hij samen met ethical hacker Victor Gevers (0xDude) de
stichting GDI.Foundation opgericht.

Met de stichting GDI.Foundation hebben ze ondertussen meer dan 16.000
kwetsbaarheden gemeld verdeeld over 71 landen. Een aantal grote
lekken die ook door de internationale pers naar buiten zijn gebracht
betreft de kwetsbaarheden in Hadoop, MongoDB en Elastic. Onlangs
hebben ze ook het aantal potentiële slachtoffers van de ransomware Petya
& WannaCry
in Nederland kunnen reduceren tot 259.

Overdag werkt Vincent voor de overheid en is hij belast met cyber security
vraagstukken aangaande de inrichting van een nieuw rekencentra, de
implementatie van (cyber) risk management en de compliancy
verklaring(en) van de geleverde IT diensten.

CISO-18 vindt plaats op woensdag 6 september 2017 van
16.00 tot 20.00 uur.

Adres:
Bovaghuis Bunnik,
Kosterijland 15,
3981 AJ Bunnik.

Aanmelden: info@gvrm.nl

Bijeenkomst te Geld Service Nederland (GSN) Weesp

Bijeenkomst te Geld Service Nederland (GSN) Weesp:

  •           Woensdag 21 maart 2018
  •           Maximaal 20 personen
  •           Aanvang 14:00 uur, einde 18:30 uur (met borrel)
  •           Locatie GSN Weesp (zie routebeschrijving)

Programma:

  •           Welkom door GvRM
  •           Introductie over GSN: wie zijn wij en wat doen wij?
  •           Risk Management binnen GSN
  •           Rondleiding Cash Center Weesp
  •           Spreker vanuit GvRM (naam volgt)
  •           Borrel

GVRM bezoek aan het OCR

Bezoek aan het OCCR

Na een stevige wandeling van ruim 20 minuten kwamen de genodigde aan bij het OCCR van ProRail.

Aan de hand van een boeiende presentatie zijn we meegenomen in de wereld van de netwerkbeheerder van het spoor.

De zaal waarin deze presentatie werd gehouden bevond zich boven het verkeerscentrum van ProRail. Vanuit deze zaal was er zicht op partijen die de gehele dag bezig zijn met het bijsturen van het verkeer (ProRail, NS, informatiecentrum, vrachtvervoer).

 

 

Presentatie ERM bij ProRail

Na weer een stevige wandeling waar de deelnemers met elkaar konden bijpraten hebben de dames van ProRail een presentatie gegeven hoe Enterprise Risk Management bij ProRail is geïmplementeerd. Interessant om te zien hoe een organisatie met meer dan 80 afdelingen probeert risico’s via één risicomatrix te plotten.

 

 

 

 

 

 

 

Presentatie White Paper

Arie de Wildt heeft ons meegenomen in de wereld van Integriteit. Deze toelichting op de White paper werd enthousiast gebracht en gaf het proces weer hoe met een werkgroep een paper kan worden gerealiseerd. Alle aanwezigen hebben een fysiek exemplaar uitgereikt gekregen.

Hierna was er een borrel en een hapje waar de mensen goed gebruik van hebben gemaakt. Er is geëvalueerd en contacten tussen leden werden aangehaald. Al met al kunnen we terugkijken op een succesvolle middag.

 

De universiteitendag nieuw leven inblazen

Geacht GvRM-lid,

Twee jaar geleden reisde het GvRM-bestuur af naar Enschede met een missie:

In professor Joop Halman van de Universiteit van Twente vond het GvRM een intellectueel en betrokken contact die open staat voor samenwerking tussen instellingen in het hoger onderwijs en organisaties in de risicomanagementpraktijk.

De warme contacten met Joop Halman hebben ertoe geleid dat het GvRM-bestuur al bijna twee jaar zitting heeft in de Adviesraad van de Master Risicomanagement.

Op 31 mei 2017 tekenden Joop Halman namens de UT en vice-voorzitter Chris Ravensbergen namens het GvRM een Memorandum of Understanding voor het organiseren van een jaarlijks terugkerend risicofestival.

 

 

 

Op 9 november 2017 vindt de eerste editie plaats van dit Risk & Resilience Festival

Deze dag wordt georganiseerd door de UT en het GvRM. Als bestuur nodigen we u als lid uit:

· De datum te prikken in uw agenda.
· In de toekomst Twitter-, LinkedIn-berichten en emails vanuit de TU of GvRM te delen in uw netwerk.
· Samen met ons het programma vorm te geven door interessante sprekers te zoeken.


Tweewekelijks op woensdag vergaderen twee GvRM-bestuursleden met de Universiteit van Twente van 13.00 tot 14.00 uur over het festivalprogramma. Het bestuur zoekt twee GvRM-leden waar zij direct na afloop van deze vergaderingen per Skype of Facetime de actiepunten voor het GvRM mee kan delen. We hebben dan als GvRM twee weken de tijd om onze bijdrage aan het programma te leveren voordat de volgende vergadering begint.

Wilt u ons team versterken, neem contact op met Chris Ravensbergen | chris.ravensbergen@vng.nl


Een belangrijk evenement tijdens het festival is de uitreiking van

de GvRM Scriptie-award 2017

De jury is nog op zoek naar kandidaten die momenteel hun scriptie aan het afronden zijn of de afgelopen twee jaar hebben afgerond. Aangezien de deadline 31 augustus nadert, vragen wij u als lid:
· Namen van kandidaten die u kent te melden bij het bestuur.
· In uw netwerk te vragen of zij kandidaten kennen.
· Uw relaties op hogescholen en universiteiten attent te maken op de Award.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 21 juni willen dit positieve nieuws vieren met de aanwezige leden.

Op dit moment hebben 23 leden zich al aangemeld voor de ALV.

Na de ALV volgt direct de excursie bij het OCCR, de lezing van ProRail, de presentatie van het White paper integriteit en ten slotte de netwerkborrel. De nieuwe formule die we bij onze activiteiten hanteren is te gast in de praktijk, unieke locaties, kennis delen en brengen


Op de kennisbank van onze website delen leden ook kennis met elkaar. Onze leden maken hier nog weinig gebruik van. Wij zijn daarom op zoek naar 4 leden die de kennisbank nieuw leven willen inblazen.

Wilt u kennisdeling bevorderen, neem contact op met Arie de Wild | wilaf@hr.nl | 06 – 25 20 65 42


Via dit bericht roepen wij u op actief mee te werken aan het doel van het GvRM het bevorderen van risicomanagement in de meest uitgebreide zin van het woord

Wij ontmoeten u graag op een van de volgende bijeenkomsten.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van het Genootschap voor Risicomanagement | www.gvrm.nl | LinkedIn
Ron Massink | voorzitter
Chris Ravensbergen | vice-voorzitter
Lourens van der Linden | secretaris
Frank Sanders | aftredend penningmeester
Walter Willemse | aantredend penningmeester
Arie de Wild | lid

Papieren Tijger – Cees Coumou

 

Papieren tijger

De Nederlandse Bank (DNB), de toezichthouder van onze financiële instellingen,
publiceerde in 2015 een aanpak voor een integriteitrisicoanalyse. Aanleiding was een
beoordeling door DNB van 170 integriteitrisicoanalyses. De resultaten waren nogal
teleurstellend, meer dan 80% van de analyses voldeden niet en ‘vele instellingen’
beschikten niet eens over een integriteitrisicoanalyse. Dus stelde men een stappenplan
op ‘voor een gedegen integriteitrisicoanalyse’ en waarschuwde DNB voor ‘afvinkgedrag’.

Cees Coumou, lid GvRM, juni 2017

Lees het hele artikel

Link naar de website

Zielstra (2017)

 

Zielstra (2017)

TNO White Paper Cybersecurity

In dit white paper betoogt TNO dat Nederland zijn toppositie in de digitale economie moet behouden onder meer door meer investeringen in fundamenteel onderzoek en onderwijs, het ontwikkelen van een cyberecosysteem dat gericht is op innovatie en een ‘technology transfer facility’ die helpt innovaties op het gebied van cybersecurity commercieel te valoriseren.

 

Maak integriteit bespreekbaar – whitepaper

Integriteit is voor een organisatie van levensbelang. Recente schandalen laten zien welke imagoschade en verlies aan vertrouwen ontstaat als er aan integriteit wordt getwijfeld. Deze reputatieschade die dan ontstaat zorgt ervoor dat organisatiedoelen niet kunnen worden behaald en dat de continuïteit van een organisatie in gevaar komt…

Lees meer in de whitepaper van de studiegroep Integriteit van het GVRM: Klik hier

Toekomstige Ontwikkelingen van het beroep Riskmanager

 

Door Lourens van der Linden, senior Risk Management bij Univé Zuid Holland

De riskmanager wordt nu en in de toekomst geconfronteerd met een sterk veranderende omgeving. dit geldt voor zowel de interne als externe context van de organisatie waarin hij of zij werkzaam is. die toekomstige ontwikkelingen leiden tot verandering van het beroep van riskmanager.

Lees het hele artikel als PDF: Beursbengel.pdf
Klik rechts om het te saven op uw computer.

(Uit: De Beursbengel, Maart 2017)