Welkom op de website van het GVRM
Toegang voor Leden
Dit menu is voor het ledendeel van de site van het Genootschap voor risicomanangement. De inhoud kunt u alleen lezen door lid te worden. Bent u al lid dan kunt u via onderstaand menu alle inhoud voor leden lezen.

Lidmaatschap

Nu aanmelden!

Missie en achtergronden van het GvRM:

 • Het GvRM wil een breed platform zijn voor iedereen die geïnteresseerd is om zich in
  risicomanagement te verdiepen en bereid is kennis te delen (halen en brengen dus).
 • Naast kennisuitwisseling van de leden onderling, beschikken alle leden van het
  GvRM over toegang tot het afgesloten deel van onze website, waar veel risicomanagement
  kennis is opgeslagen die ooit is ingebracht.
 • We organiseren vijf à zes keer per jaar een bijeenkomst waarbij een bepaald thema
  wordt belicht. Hiervoor nodigen we sprekers (leden en niet leden) uit om een
  presentatie/lezing te geven. Op deze manier wordt de kennis aan de aanwezigen
  overgedragen en ontstaat er ook tijdens de presentaties/lezingen interactie tussen de
  aanwezigen. Door deze opzet worden leden in de gelegenheid gesteld hun vakkennis/
  specialisme en de organisatie waarvoor ze werken te profileren.
 • Tweemaal per jaar wordt er een Algemene Leden Vergadering gehouden en deze
  wordt gecombineerd met een themabijeenkomst(vaak op locatie van onze leden).
 • Actieve deelname aan en/of kennisvergaring van de studiegroepen waarmee het
  GvRM afgelopen jaar is gestart. Een ‘Studiegroep’ bestaat uit acht à tien personen en
  is samengesteld uit GvRM-leden, vakexperts uit de praktijk die geen lid zijn en
  studenten die afstuderen op een universiteit of hogeschool en bij hun onderzoek de
  link willen leggen tussen wetenschappelijke vakmaterie en risicomanagement in
  praktijk situaties. Hierdoor versterken deelnemers elkaar.

Momenteel zijn er vier studiegroepen die actuele thema’s onderzoeken.

Deze thema’s hebben betrekking op:

– Enterprise Risk Management (ERM)
– Risk Management binnen de financiële dienstverlening
– Integriteit
– Business Continuity Management (BCM)

Per actueel thema is ongeveer vijf à zes maanden gemoeid. Nadat de eerste vier
studiegroepen hun ‘white paper’ (aan de leden en hierna via het publieke deel van
onze website) hebben gepresenteerd, wordt er nagedacht over nieuwe initiatieven.
Naast nieuwe actuele onderzoeksvragen op de bovengenoemde gebieden, zal er in
mei 2016 ook worden nagedacht over uitbreiding van studiegroepen met nieuwe
aandachtsgebieden. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan ‘Cyber Crime’,
‘Crisismanagement’, risico’s van ‘uitbesteding’/’inbesteding’ en risico’s die zich bij
‘contractmanagement’ kunnen voordoen’. Bovengenoemde activiteiten maken
duidelijk dat we een interessant platform bieden om te netwerken.

GvRM-lidmaatschap:

 We kennen vier vormen van GvRM-lidmaatschap:

 • Een individueel lidmaatschap op persoonlijke titel bedraagt jaarlijks € 185,–.
 • Op naam van een bedrijf/organisatie met een jaarlijkse contributie van € 370,–.
  Bij deze vorm geeft het bedrijf twee namen van contactpersonen op die op de één
  of andere manier actief zijn binnen het GvRM. Naast deze twee leden bedraagt de
  jaarlijkse bijdrage voor elk extra bedrijfslid € 45,–.
 • Een ‘Bijzonder Lidmaatschap’ dat alleen geldt voor de persoonlijke situatie van
  individuele leden die voldoen aan specifieke voorwaarden, zoals leeftijd, pensioen en
  sociale omstandigheden. Het tarief voor een ‘Bijzonder Lidmaatschap’ bedraagt
  € 70,– per kalenderjaar.
 • Een student op regulier- of postonderwijs kan als ‘kandidaat lid’ instromen.
  De jaarlijkse bijdrage bedraagt € 0,00.

 

Voor aanvullende of meer informatie neemt u a.u.b. contact op met het secretariaat van het Genootschap:

T: + 31 85 201 5296
E: info@gvrm.nl.

Hebt u besloten om u aan te melden als lid? Wij vragen u vriendelijk om dan gebruik te maken van het formulier.