Welkom op de website van het GVRM
Toegang voor Leden
Dit menu is voor het ledendeel van de site van het Genootschap voor risicomanangement. De inhoud kunt u alleen lezen door lid te worden. Bent u al lid dan kunt u via onderstaand menu alle inhoud voor leden lezen.

Themapresentatie GvRM Studiegroep ERM 1.3

Succesvolle bijeenkomst ‘Themapresentatie GvRM Studiegroep ERM’

img_4100Op woensdag 16 november 2016 heeft de ‘GvRM Studiegroep ERM’ de resultaten van het onderzoek dat in de periode september 2015 tot en met oktober 2016 plaatsvond, gepresenteerd aan de leden van het GvRM en een aantal genodigden. De bijeenkomst vond plaats in de sfeervolle theaterzaal van de Technische Universiteit Delft.

Binnen het thema ‘Enterprise Risk Management’ (ERM) heeft de studiegroep onderzoek verricht naar de hoofdvraag: “Hoe ervaart een individu/organisatie haar risico’s en daaruit voortvloeiende de voordelen van ERM?”

De studiegroep bestond uit Louis Koehorst (Achmea), Lourens van der Linden (trekker GvRM),
Chris Ravensbergen (duwer GvRM), Lizanne Vroom (Riskforum) en de studenten Thom Leijendekker (Hogeschool Rotterdam) en Arthur Gerritse (Hogeschool van Amsterdam).

img_4101Na een inleidende presentatie van Lourens van der Linden over de achtergrond van het onderzoek en opzet van de studiegroep volgde de presentaties van de onderzoeksresultaten. Thom Leijendekker belichtte in zijn presentatie de resultaten van het theoretisch deel van het onderzoek, dat hij heeft verricht in het kader van zijn afstudeeropdracht. Hierna presenteerde Lizanne Vroom de onderzoeks-resultaten van de praktijkexperts uit de studiegroep.

Bijgaand treft u op deze website de hand-outs van de drie presentaties aan, evenals twee van de drie documenten die door de genoemde studiegroep aan het GvRM zijn opgeleverd. Met de Hogeschool Rotterdam is afgesproken dat de rapportage die betrekking heeft op het onderzoek en de geschreven scriptie van Thom Leijendekker, door het GvRM mag worden verspreid nadat Thom eind januari 2017 is afgestudeerd. De betreffende rapportage wordt hierna z.s.m. op deze website geplaatst.

HANDOUTS:

  1. Waardecreatie Enterprise Risk Management door een goed inzicht in risicoperceptie
    Download hier als PDFDownload hier als Powerpoint


     

  2. Hoe ervaart een individu of organisatie risico’s en daaruit voortvloeiend de voordelen van Enterprise Risk Management?’ – Download hier als PDF

  3. Presentatie Thom Leijendekker op 16/11/2016 – Download hier als Powerpoint

img_4105

Na de themapresentatie volgde de Algemene Ledenvergadering (ALV) van het GvRM.
Tijdens de ALV besteedde het bestuur speciale aandacht aan de verdiensten van Rob Emmerich voor zowel het GvRM, als voor de evolutie op het de vakterrein van risicomanagement in de afgelopen 30 jaar. Rob werd toegesproken door vicevoorzitter Chris Ravensbergen. Chris stond stil bij enkele anekdoten die betrekking hadden op Rob en de professionalisering van risicomanagement als vakgebied in de genoemde periode. Namens het bestuur bedankte hij Rob voor zijn enorme verdiensten en overhandigde hij namens het GvRM een passend cadeau aan Rob.

img_4108

img_4102