Welkom op de website van het GVRM
Toegang voor Leden
Dit menu is voor het ledendeel van de site van het Genootschap voor risicomanangement. De inhoud kunt u alleen lezen door lid te worden. Bent u al lid dan kunt u via onderstaand menu alle inhoud voor leden lezen.

De universiteitendag nieuw leven inblazen

Geacht GvRM-lid,

Twee jaar geleden reisde het GvRM-bestuur af naar Enschede met een missie:

In professor Joop Halman van de Universiteit van Twente vond het GvRM een intellectueel en betrokken contact die open staat voor samenwerking tussen instellingen in het hoger onderwijs en organisaties in de risicomanagementpraktijk.

De warme contacten met Joop Halman hebben ertoe geleid dat het GvRM-bestuur al bijna twee jaar zitting heeft in de Adviesraad van de Master Risicomanagement.

Op 31 mei 2017 tekenden Joop Halman namens de UT en vice-voorzitter Chris Ravensbergen namens het GvRM een Memorandum of Understanding voor het organiseren van een jaarlijks terugkerend risicofestival.

 

 

 

Op 9 november 2017 vindt de eerste editie plaats van dit Risk & Resilience Festival

Deze dag wordt georganiseerd door de UT en het GvRM. Als bestuur nodigen we u als lid uit:

· De datum te prikken in uw agenda.
· In de toekomst Twitter-, LinkedIn-berichten en emails vanuit de TU of GvRM te delen in uw netwerk.
· Samen met ons het programma vorm te geven door interessante sprekers te zoeken.


Tweewekelijks op woensdag vergaderen twee GvRM-bestuursleden met de Universiteit van Twente van 13.00 tot 14.00 uur over het festivalprogramma. Het bestuur zoekt twee GvRM-leden waar zij direct na afloop van deze vergaderingen per Skype of Facetime de actiepunten voor het GvRM mee kan delen. We hebben dan als GvRM twee weken de tijd om onze bijdrage aan het programma te leveren voordat de volgende vergadering begint.

Wilt u ons team versterken, neem contact op met Chris Ravensbergen | chris.ravensbergen@vng.nl


Een belangrijk evenement tijdens het festival is de uitreiking van

de GvRM Scriptie-award 2017

De jury is nog op zoek naar kandidaten die momenteel hun scriptie aan het afronden zijn of de afgelopen twee jaar hebben afgerond. Aangezien de deadline 31 augustus nadert, vragen wij u als lid:
· Namen van kandidaten die u kent te melden bij het bestuur.
· In uw netwerk te vragen of zij kandidaten kennen.
· Uw relaties op hogescholen en universiteiten attent te maken op de Award.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 21 juni willen dit positieve nieuws vieren met de aanwezige leden.

Op dit moment hebben 23 leden zich al aangemeld voor de ALV.

Na de ALV volgt direct de excursie bij het OCCR, de lezing van ProRail, de presentatie van het White paper integriteit en ten slotte de netwerkborrel. De nieuwe formule die we bij onze activiteiten hanteren is te gast in de praktijk, unieke locaties, kennis delen en brengen


Op de kennisbank van onze website delen leden ook kennis met elkaar. Onze leden maken hier nog weinig gebruik van. Wij zijn daarom op zoek naar 4 leden die de kennisbank nieuw leven willen inblazen.

Wilt u kennisdeling bevorderen, neem contact op met Arie de Wild | wilaf@hr.nl | 06 – 25 20 65 42


Via dit bericht roepen wij u op actief mee te werken aan het doel van het GvRM het bevorderen van risicomanagement in de meest uitgebreide zin van het woord

Wij ontmoeten u graag op een van de volgende bijeenkomsten.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van het Genootschap voor Risicomanagement | www.gvrm.nl | LinkedIn
Ron Massink | voorzitter
Chris Ravensbergen | vice-voorzitter
Lourens van der Linden | secretaris
Frank Sanders | aftredend penningmeester
Walter Willemse | aantredend penningmeester
Arie de Wild | lid