Welkom op de website van het GVRM

Contact

Genootschap voor Risicomanagement
Secretariaat:
Postbus 292
7300 AG Apeldoorn
Tel: 055 – 534 64 53
Indien geen gehoor: 055-526 38 60
Email: info@gvrm.nl

Eigen groep binnen LinkedIn: GVRM Risico Management

Sluit u daarbij aan om uw netwerk verder te optimaliseren! Ga daarvoor naar http://www.linkedin.com. Start eventueel een nieuw account als u nog geen lid bent van LinkedIn