Welkom op de website van het GVRM
Toegang voor Leden
Dit menu is voor het ledendeel van de site van het Genootschap voor risicomanangement. De inhoud kunt u alleen lezen door lid te worden. Bent u al lid dan kunt u via onderstaand menu alle inhoud voor leden lezen.

Genomineerden 2017

Genomineerden Risk Management Studie Award 2017

  • drs. F.H. (Erik) Drenth, Burnout bij jonge medisch specialisten

Een bijdrage aan het verminderen van patiëntveiligheidsrisico’s als gevolg van
burnout bij jonge medisch specialisten.

Afstudeerscriptie Master Risicomanagement Universiteit Twente

Oordeel jury:

Origineel en toepasbaar onderzoek naar menselijke fouten als gevolg van moeilijk grijpbare oorzaken.

  • Ravish Preshant Yashraj Mehairjan, Risk Based Maintenance in Electricity Network Organisations

Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor aan de Technische Universiteit Delft

Oordeel jury:

Een interessante en toepasbare methode voor het analyseren van risico’s in een vroeg stadium en de besluitvorming daarover.

  • Meinte A. Wildschut, Risk management in chaordic projects, The Uncertainty dialogue

Research Thesis Master of Project Management Hogeschool Utrecht

Oordeel jury:

Een zeer originele benadering van risico’s in projecten, gesprekken over onzekerheid en het delen van de verantwoordelijkheid voor oplossingen.