Welkom op de website van het GVRM

Award

Wordt jouw werk genomineerd voor de Risk Management Studie Award 2018?

Op het brede terrein van risicomanagement wordt veel onderzoek gedaan. Dat is ook nodig want er is nog veel te ontdekken. Er moet dus geploegd en gezaaid worden. Om dat te stimuleren is de Risk Management Studie Award in 1994 in het leven geroepen (http://www.gvrm.nl).

Heb je recent een werkstuk gemaakt op het gebied van risicomanagement, ben je daarmee bezig of heb je daar plannen voor, stuur het resultaat dan voor 31 augustus 2018 op naar het secretariaat van het GvRM: info@gvrm.nl

Alle werkstukken, gemaakt voor studiedoeleinden (individueel of groepswerk) komen in aanmerking voor de Award.

De jury zal drie werken nomineren voor de Risk Management Studie Award 2018 die het meest voldoen aan de criteria:

Originaliteit

Professionaliteit

Praktische toepasbaarheid

De nominaties worden in september 2018 bekendgemaakt. De drie genomineerden zullen hun werk presenteren op het Risk & Resilience Festival  (http://utwente.nl/risk-festival). Vervolgens zal op dit door de Universiteit van Twente en het GvRM georganiseerde festival de jury de winnaar van de Risk Management Studie Award bekend zal maken. De winnaar ontvangt een tastbare herinnering, een oorkonde en een eervolle vermelding op de website van het GvRM. Genomineerden en winnaars kunnen de Award vermelden op hun CV en de betrokken hogeschool, universiteit of organisatie komt positief in de publieke belangstelling.

Wie gingen jou voor?

De Risk Management Studie Award werd in 1995 voor het eerst uitgereikt. De winnaar was Mevrouw Mr drs M.J. Flikweert, werkzaam bij KPN. Zij schreef een scriptie waarmee zij afstudeerde aan de RU Groningen: “Risicomanagement en KPN, het risico nemen waard?”.

De volgende studie-onderwerpen vielen in de prijzen:

 • Aanpak voor informatiebeveiliging.
 • Omgaan met fouten in een kwaliteitssysteem voor radiotherapie.
 • Een communicatieproject voor het millenniumprobleem.
 • Een integraal systeem voor risicomanagement in ziekenhuizen.
 • Patiëntenveiligheid in een radiotherapeutisch instituut.
 • Observatiemethode in de geotechniek.
 • Analyse ten behoeve van een database met incidenten in de gezondheidszorg.
 • Simulaties en waarschijnlijkheidsbeoordeling van Ampelmanplatforms.
 • Kwalitatieve en kwantitatieve benoeming van risico’s in de geotechniek.
 • Onderzoek naar de effecten van zandwinning op complexe voedselketens.
 • Het vaststellen van alerteringslocaties binnen de spoorsector.
 • Onderzoek naar modellen voor het managen van bedrijfszekerheid.
 • Onderzoek naar de toepassing van methoden en modellen gericht op het voorkomen van overdracht van infecties door bloeddonoren.
 • De gasgevaren van biogasinstallaties.

Zie ook: http://www.gvrm.nl/award-4/historie/

De jury bestaat uit de GvRM leden die tezamen uitgebreide kennis en ervaring hebben met risicomanagement op vrijwel elk gebied:

Cees Coumou, vz. GvRM jaren 1990, adviseur en docent RM, IT beveiliging, BCM;

Gea Kolk, manager RAMS- en risicobeheer, Movares;

Harrie Janssen, medeoprichter GvRM jaren 1980, bedrijfskundige visie op integrale benadering RM;

Koos Vegting RA, gepensioneerd Operational risk manager in het bankwezen;

Thijs van Rooden MSc, Manager Safety Services – Securitas.


Denk jij dat jouw werk bijdraagt aan de ontwikkeling van risicomanagement?

1)   Zend het dan in voor 31 augustus 2018 per email naar  info@gvrm.nl en leg in maximaal 3 regels uit waarom jij moet winnen.

2)   Stuur per direct per email een vooraankondiging naar info@gvrm.nl waarin je aangeeft van plan te zijn een werkstuk in te dienen.