Welkom op de website van het GVRM
Toegang voor Leden
Dit menu is voor het ledendeel van de site van het Genootschap voor risicomanangement. De inhoud kunt u alleen lezen door lid te worden. Bent u al lid dan kunt u via onderstaand menu alle inhoud voor leden lezen.

GVRM bezoek aan het OCR

Bezoek aan het OCCR

Na een stevige wandeling van ruim 20 minuten kwamen de genodigde aan bij het OCCR van ProRail.

Aan de hand van een boeiende presentatie zijn we meegenomen in de wereld van de netwerkbeheerder van het spoor.

De zaal waarin deze presentatie werd gehouden bevond zich boven het verkeerscentrum van ProRail. Vanuit deze zaal was er zicht op partijen die de gehele dag bezig zijn met het bijsturen van het verkeer (ProRail, NS, informatiecentrum, vrachtvervoer).

 

 

Presentatie ERM bij ProRail

Na weer een stevige wandeling waar de deelnemers met elkaar konden bijpraten hebben de dames van ProRail een presentatie gegeven hoe Enterprise Risk Management bij ProRail is geïmplementeerd. Interessant om te zien hoe een organisatie met meer dan 80 afdelingen probeert risico’s via één risicomatrix te plotten.

 

 

 

 

 

 

 

Presentatie White Paper

Arie de Wildt heeft ons meegenomen in de wereld van Integriteit. Deze toelichting op de White paper werd enthousiast gebracht en gaf het proces weer hoe met een werkgroep een paper kan worden gerealiseerd. Alle aanwezigen hebben een fysiek exemplaar uitgereikt gekregen.

Hierna was er een borrel en een hapje waar de mensen goed gebruik van hebben gemaakt. Er is geëvalueerd en contacten tussen leden werden aangehaald. Al met al kunnen we terugkijken op een succesvolle middag.